Artist info: general

Belangrijke en dus te volgen blogs/websites
+ Muzikantendag Academy
Brede algemene kennis over live optreden, promotie, team, financiën, rechten, sponsoring.
+ Poppunt.be
De Belgische variant van Muziaktendag Academy. Met veel videos en algemene kennis die als artiest moet opdoen.
+ Eerste Hulp bij Plaatopnames
Dutch newsletter by Niels Aalberts on various music biz topics.  Need to read when you’re an upcoming musician.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close